Contactinformatie

Voorzitter Hub Leenen
Secretariaat Marianne Hawinkels
Penningmeester René Graat

Het secretariaat is bereikbaar via:
info@daagjeuitheerlen.nl of via
06 - 385 381 52 (na 18.00u).

Het correspondentieadres van Da(a)g-je Uit is:

Kruisstraat 91
6411 BS Heerlen

NL67 RABO 0113 2644 88 t.n.v. Stichting Da(a)gje Uit.

K.v.K. 41071519