Contact

VoorzitterHub Leenen
SecretariaatMarianne Hawinkels
PenningmeesterRené Graat

Het secretariaat is bereikbaar via:
daagjeuit@outlook.com of via 
06 – 385 381 52 (na 18.00u).

Het correspondentieadres van Da(a)g-je Uit is:

De Kommert 95
6419 GC Heerlen

NL67 RABO 0113 2644 88 t.n.v. Stichting Da(a)gje Uit.
K.v.K. 41071519